Lepo vabljeni na prvi izmed 3 posvetov o predlogu Zakona o podnebnih spremembah, na katerem lahko podate svoja mnenja in pripombe glede vsebine zakona. Javni posvet bo 22.6. ob 13:30 v Hiši EU v Ljubljani.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru priprave Zakona o podnebnih spremembah pripravlja vsebinski posvet ter k aktivnemu sodelovanju pri pripravi vsebin zakona vabi vse področne strokovnjake, deležnike ter zainteresirano javnost.
Vabljeni vsi, ki bi želeli na delavniški način sodelovati pri ustvarjanju predlogov za izboljšanje in spreminjanje Zakona.
Predlog novega zakona bo obsegal rešitve za učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih pravnih aktov (Pariški sporazum, Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja), vsebine vezane na prenos zakonodaje EU v slovenski pravni red, vsebine, ki morajo biti urejene za uresničitev nacionalnih podnebnih ciljev ter določbe, vezane na vzpostavitev strukture, vloge in sodelovanja z relevantnimi deležniki.
Na posvetu bo predstavljen osnutek zakona, še posebej pa bodo v ospredju tisti njegovi vidiki, kjer je bistvena osvetlitev problematike z gledišča različnih segmentov družbe.
Jedro posveta bo delavnica, kjer bomo skupaj iskali najboljše in tudi konkretne rešitve za čimbolj celostno in domišljeno ureditev posameznih vrzeli, potreb in vprašanj.
Prijava na dogodek je obvezna na TEJ POVEZAVI -> https://forms.gle/f94E2qinjJkLPZRPA
Dogodek izvajajo PIC, IPoP – Inštitut za politike prostora, Društvo Focus.