FORGOT YOUR DETAILS?

Javni poziv predsedniku vlade k zagotovitvi pogojev za delovanje Zagovornika enakih možnosti

by / Friday, 10 March 2017 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Skupina nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in nediskriminacije, predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja poziva, naj Zagovorniku enakih možnosti – samostojnemu državnemu organu za varstvo pred diskriminacijo – zagotovi ustrezne pogoje za delovanje, vključno z zadostnimi finančnimi sredstvi.

Zagovornik je pristojen za diskriminacijo na podlagi vseh možnih osebnih okoliščin, zlasti pa glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino. Pristojen je za vsa področja življenja, na katerih lahko pride do diskriminacije, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Vsak državni organ potrebuje ustrezno pravno in finančno službo, da zagotovi ustrezno delovanje, skladno z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o državni upravi ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Zagovornik takšne službe zdaj nima in je v danih pogojih tudi ne more imeti, saj za izvajanje izjemno obsežnih nalog po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo potrebuje ustrezne finančne ter materialne pogoje.

Republika Slovenija se je k ustanovitvi Zagovornika in k zagotovitvi pogojev za njegovo delovanje zavezala sama s tem, ko je postala članica Evropske unije. Ustanovitev takega organa ji namreč nalaga Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost. Ta direktiva v 13. členu določa, da morajo države članice ustanoviti organ za spodbujanje enakega obravnavanja. Opozarjamo, da zgolj ustanovitev organa, brez zagotavljanja ustreznih pogojev za delo, ni skladna z direktivo. Vlado Republike Slovenije sprašujemo, kako kadrovsko in finančno podhranjen organ izvaja vse naloge, ki se najprej pričakujejo od vsakega državnega organa, in nato še naloge, ki so temu konkretnemu organu poverjene z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo?

 

Amnesty International Slovenije
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice
Črt Poglajen, urednik portala Skozi oči prekariata
dr. Alenka Švab
dr. Ljubica Marjanovič Umek
dr. Mojca Kovač Šebart
dr. Tanja Rener
dr. Vesna Leskošek
Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico
Društvo Informacijski center Legebitra
Društvo Škuc
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA
Humanitas – Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti
Mirovni inštitut
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Sekcija ŠKUC-LL
Slovenska filantropija
Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa
Zavod KROG
Zavod Tri
Zavod za kulturo raznolikosti Open
Združenje Ju3 – Forum za enakopraven razvoj

TOP