Ob tem, ko priročnik za zagotavljanje dostopnosti in enakih možnosti vsem osebam v sodnih in drugih postopkih, s poudarkom na osebah z oviranostjo, že dobiva svojo končno podobo, smo v torek, 18. junija 2024, organizirali pilotno usposabljanje o vsebini priročnika. Usposabljanja se je udeležilo več kot 20 strokovnjakov_inj iz različnih institucij, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujejo z osebami z oviranostjo.

Po uvodnem nagovoru direktorice PIC Katarine Bervar Sternad in namestnice generalne državne tožilke RS Mirjam Kline, ki je aktivno sodelovala pri snovanju priročnika že od vsega začetka, ter predstavitvi terminologije in modelov oviranosti, so sledila krajša – zelo zanimiva in interaktivna – predavanja, ki so tako ali drugače zaobjela vsebino priročnika.

Polona Car Djurić iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je spregovorila o okoliščinah in ovirah, s katerimi se v svojem vsakdanu (torej tudi v postopkih) soočajo slepi in slabovidni, pri čemer je poudarek namenila temu, kako z njimi ustrezno komunicirati. Višja policijska inšpektorica Neža Miklič in koordinatorka invalidskega varstva na CSD Posavje Sonja Žugič sta nadalje spregovorili o osebah z oviranostjo, kaznivih dejanjih in viktimizaciji; komunikacijo z gluhimi in naglušnimi in, med drugim, osebami z gluhoslepoto pa sta predstavila Bojan Mord (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana) ter dr. Simona Gerenčer iz Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.

Usposabljanje o priročniku, ki je nastal v sklopu projekta ENABLE, smo izvedli v predavalnici Slovenske kinoteke, udeleženci dogodka pa so si med odmori v prostorih kinoteškega muzeja lahko ogledali tudi razstavo Karpa Godine, velikega slovenskega filmskega režiserja, direktorja fotografije, montažerja in pedagoga.

Profesorica slovenščine in pedagogike Nina Mager (Zavod RISA) ter profesorica logopedije in surdopedagoginja Ana Lavrenčič (CIRIUS Vipava) sta v nadaljevanju usposabljanja spregovorili o preprostem jeziku, lahkem branju in dopolnilni komunikaciji, celodnevni dogodek pa smo zaključili s predavanjem sodne izvedenke za področje klinične psihologije Aleksandre Jeličić in sodne izvedenke za področje otroške in mladinske psihiatrije Barbare Šegula Škoberne o posameznih tipih oviranosti in potrebnih prilagoditvah ter primerih iz prakse.

Udeleženci usposabljanja so pridobili celosten vpogled v vsebino priročnika, skupaj z nami pa so prav tako razmišljali o problematikah oziroma izzivih, s katerimi se v sodnih in drugih postopkih srečujejo osebe z oviranostjo, ter o poti naprej. Na PIC si namreč želimo, da bi priročnik kar se da obsežno zaživel, saj verjamemo, da bomo tako korak bližje našemu cilju zagotavljanja dostopnosti in enakih možnosti za vse.