Evropske volitve, ki bodo v Sloveniji v nedeljo, 9. junija, se približujejo, številni kandidati_ke, razvrščeni na 11 strankarskih list, pa nas že nagovarjajo. Ob tem poudarimo, da ima “vsak državljan Unije pravico, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji kakor državljani te države voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament”. Glasovanje, na katerem se volijo člani_ce Evropskega parlamenta, pa mora biti “splošno, neposredno, svobodno in tajno”.*

Ne pozabi: poslanci_ke, ki bodo izvoljeni 9. junija, bodo (so)oblikovali evropske politike v naslednjih petih letih. Kakšne bodo te politike? Bodo človekove pravice in druge temeljne vrednote EU v ospredju? Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU.

* 39. člen Listine EU o temeljnih pravicah.

Avtorica ilustracije: Fátima Bravo/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.