PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vabi na podnebni seminar “Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”. Dogodek bo potekal 24. aprila 2024 med 10:00 in 14:30 po Zoomu in v angleškem jeziku (vabilo v slovenščini spodaj). 

PIC – Legal Center for the Protection of Human Rights and the Environment invites you to a climate seminar “For Whom the Bell Tolls: Climate Rights and Litigation”.  The seminar will take place on 24 April 2024 (online) from 10:00 to 14:30.

Climate change is having serious impacts on people globally. Floods, rising sea levels, heatwaves, and wildfires are already causing widespread havoc and destruction. The existing legal rights and obligations gradually progress in dealing with climate change through action and litigation.

Would you like to know how climate change affects human rights globally?

Are you interested in knowing more about the role of existing law in mitigating climate change and its adverse effects? How equity impacts the obligations of specific states regarding their contributions to climate change?

Would you like to know about innovative ways that are being used for holding polluters and states accountable for their climate-damaging actions?

There will be several prominent lecturers at the seminar:
UN Special Rapporteur on human rights and the environment Dr David R Boyd;
Prof Vasilka Sancin (Faculty of Law);
Prof Stephen Humphreys (London School of Economics);
Dr Andreas Geiges and Dr Luzie Helfmann (Climate Analytics and Climate Action Tracker);
Dr Samuel Ruiz-Tagle (University of Cambridge);
Kertu Birgit Anton (Estonian Environmental Law Center);
Luka Štrubelj (PIC).

Climate seminar “For Whom the Bell Tolls: Climate Rights and Litigation” is the last of three climate seminars that aim to illuminate themes of climate governance, climate adaptation, and climate rights to non-governmental organisations, civil society, decision-makers, experts, and the wider public.

Check the whole programme HERE.
Registrations are required and available HERE.
Check the event also at Facebook. Click HERE

The event will be online and held in English. It will be recorded.

The event is financed by the European Union.

______________________________________________________________________________________________________

Podnebne spremembe resno vplivajo na ljudi po svetu. Poplave, vse višja gladina morja, vročinski valovi in gozdni požari že povzročajo kaos in uničenje. Obstoječe pravice in dolžnosti se v luči podnebnih sprememb postopoma razvijajo – tudi prek podnebnih tožb.

Bi radi izvedeli, kako podnebne spremembe vplivajo na človekove pravice?

Vas zanima, kakšno vlogo ima pravo pri blaženju podnebnih sprememb in njihovih škodljivih posledic? Pa kako pravičnost (equity) vpliva na dolžnosti posameznih držav, ki so prispevale k podnebnim spremembam?

Bi radi izvedeli več o drugih inovativnih načinih, kako doseči, da onesnaževalci in države odgovarjajo za ravnanja, ki škodujejo podnebju?

Na podnebnem seminarju bo predavalo več uglednih predavateljev:
posebni poročevalec ZN za človekove pravice in okolje dr. David R. Boyd;
prof. dr. Vasilka Sancin (Pravna fakulteta v Ljubljani);
prof. dr. Stephen Humphreys (London School of Economics);
dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann (Climate Analytics in Climate Action Tracker);
dr. Samuel Ruiz-Tagle (University of Cambridge);
Kertu Birgit Anton (Estonian Environmental Law Center);
Luka Štrubelj (PIC).

Podnebni seminar “Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb” je zadnji v seriji treh podnebnih seminarjev, ki predstavnikom nevladnih organizacij, civilni družbi, odločevalcem, strokovnjakom in nenazadnje širši javnosti predstavlja teme podnebnega upravljanja in prilagajanja podnebnim spremembah ter podnebnih pravic.

Program dogodka je dostopen TUKAJ.
Prijave na dogodek so obvezne, prijavite pa se lahko TUKAJ.
Informacije o dogodku si oglejte tudi na Facebooku. Kliknite TUKAJ

Ta dogodek financira EU.