PIC je pripravil AIDA (Asylum Information Database) letno poročilo za Slovenijo, ki zajema podroben pregled zakonodaje in praks, ki so zaznamovale azilni sistem v l. 2022.

Poročilo zajema postopke mednarodne zaščite, sprejemne pogoje, odvzem prostosti prosilcev ter pravice oseb z mednarodno zaščito. Posebno poglavje je namenjeno začasni zaščiti

Poročilo v celoti se nahaja tukaj, več informacij o njem pa na tej povezavi