Ena od temeljnih človekovih pravic v Listini EU je tudi pravica do azila. Listina prepoveduje kolektivne izgone ter določa, da se nikogar “ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.”

Naše sporočilo pred evropskimi volitvami je jasno: pravica do azila je temeljna človekova pravica, ki nikakor ne sme biti postavljena pod vprašaj. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjajEU

Avtorica ilustracije:  Tereza Prepadnik/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.