“Vsakdo ima pravico do dela in do opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica.” Tako se glasi prvi odstavek 15. člena Listine EU. Ta člen prav tako pravi, da lahko državljani EU v katerikoli državi članici svobodno iščejo zaposlitev, delo ter ustanavljajo in opravljajo storitve ter da imajo “državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani Unije.”

Pravica do dela je temeljna človekova pravica, ki mora biti državljanom_kam EU in drugim zagotavljena tudi v prihodnje. Da bo temu res tako, lahko prispevaš tudi ti – 9. Junija, na evropskih volitvah. Izbira je tudi tvoja! #Spremljaj_spreminjaj EU

Avtorica ilustracije: Nadine Theuma/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.