Listina EU o temeljnih pravicah vključenost invalidov poudari v 26. členu, ki pravi: “Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.”

Bo tako tudi v prihodnje? 9. junija, ko bodo volitve v Evropski parlament, je izbira tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

Avtor ilustracije: Michael Pleesz/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.