Listina EU posebej izpostavlja pravice otrok. Med drugim pravi: “Otroci imajo pravico do potrebnega varstva in skrbi za zagotovitev njihove dobrobiti. Svoje mnenje lahko svobodno izražajo, njihovo mnenje pa se posebno upošteva v stvareh, ki jih zadevajo, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo.”*

Bodo pravice otrok dosledno uresničevane tudi v prihodnje? 9. junija, na dan evropskih volitev, bo izbira tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

*Listina EU, 24. člen

Avtorica ilustracije: Ermina Emmanouel/Fine Acts

***

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.