FORGOT YOUR DETAILS?

Ljudje pripadajo zemlji in ne obratno

by / Thursday, 14 December 2017 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

Izmenjava pogledov na oblikovanje mednarodnih pravil, ki bi pripomogla k ponovni vzpostavitvi človekovega spoštovanja do narave in Zemlje, ki se ga udeležuje tudi predstavnica PIC v imenu mreže Plan B, poteka 11. in 12.12. v palači Združenih narodov v Ženevi v okviru konference Harmony with Nature, ki je del 9. ženevskega foruma.

S temi vprašanji se ukvarja že veliko pravnikov po svetu, ki oblikujejo nova določila ustav, zakonov in se borijo za dele narave pred sodišči (Lawyers as changemakers). Osvežujoče je prisostvovati konferenci, kjer res veliko ljudi razmišlja o načinih preseganja stanja za ponovno vzpostavitev spoštovanja do narave in matere Zemlje. Spoštovanje je človekova notranja vrlina, ki jo seveda ne moremo na silo vzpostaviti s pravili. Zato so mnogi še vedno precej »začudeni« ko govorimo o pravicah narave. Vendar pa (nova) dogovorjena pravila bistveno pripomorejo k ozaveščanju določenih problemov in »spodbujajo« k spreminjanju človekovih ravnanj. Področje človekovih pravic je pokazalo, da so se mnoge pravice sprva zdele nezamisljive (npr. pravica do enakopravnosti žensk). Tako je tudi z naravo in Zemljo, ki je naš dom. Z vzpostavitvijo novih mednarodnih pravil bo postala (naša) potreba po njeni celovitosti bolj vidna, zato tudi bolj vidne njene pravice (do obnavljanja, ohranjanja ekosistemov, ciklov,…). Zato bo PIC podprl tudi iniciativo za sprejem Deklaracije o pravicah matere Zemlje v okviru Združenih narodov.

Senka-Ženeva

TOP