Leta 2022 je bil Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) eden od pobudnikov, ki so se zavzeli za organizacijo konference, na kateri bi sodelovala pristojna ministrstva in nevladne organizacije in ki bi pod drobnogled vzela eno od v svetovnem merilu prevladujočih kršitev človekovih pravic – nasilje nad ženskami.

Od pobude do njene realizacije ni trajalo dolgo: prva nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami je potekala lani v Ljubljani, in sicer 25. novembra, na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Zaveza, da nacionalna konferenca postane (vsakoletna) stalnica, se je tako začela uresničevati že v letošnjem letu, ko je na Brdu pri Kranju potekala druga nacionalna konferenca »Starševstvo in stiki v primeru nasilja v družni«.

Druge nacionalne konference se je udeležilo še več ljudi, nagovore, predavanja in okrogli mizi je poslušalo skoraj 400 udeleženk_cev, kar je odraz uspešnega sodelovanja treh ministrstev (ministrstva za pravosodje, ministrstva za notranje zadeve ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ter treh nevladnih organizacij (Društva SOS telefon, Društva za nenasilno komunikacijo in PIC).

Okrogla miza »Vloga sodišč pri stikih v primeru nasilja v družini«.

Na sistemskost problema nasilja v družni, katerega žrtve so najpogosteje ženske, (ne)posredne žrtve pa tudi otroci, so že v uvodnih nagovorih opozorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec Kerin. Nasilje nad ženskami in otroki, stiki po razhodu, ki še zdaleč ne pomeni konca nasilja, ter vloga centrov za socialno delo in sodišč pri stikih v primeru nasilja v družini pa so bili nato rdeča nit predavanj, predstavitev in okroglih miz, ki so sledile.

Okroglo mizo v sklopu nacionalne konference, ki je analizirala vlogo sodišč, je moderirala direktorica PIC Katarina Bervar Sternad. Med drugim je poudarila, kako pomembno je, da vsaka institucija odigra svojo vlogo, in da je med institucijami sodelovanje, dialog.

Druga nacionalna konferenca »Starševstvo in stiki v primeru nasilja v družini«.