FORGOT YOUR DETAILS?

Nevladne organizacije

NGO Sustainability Index – za srednjo, vzhodno Evropo in Evrazijo

UVOD
Projekt v Sloveniji izvaja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Projekt poteka ob pomoči Regional Networking Project, pokroviteljstvu Freedom House, sredstva pa zagotavlja U.S. Agency for International Development (US AID).

NAMENI IN CILJI PROJEKTA
Vsako leto Urad za Evropo in Evrazijo v okviru US AIDa z indeksom izmeri moč in stopnjo razvoja regionalnih NVO sektorjev.
Z indeksom se analizira sedem segmentov NVO sektorja: pravne vidike, organizacijske zmožnosti, finančne zmožnosti za preživetje, vključenost v različne procese odločanja, javno podobo, storitve, ki jih ponujajo NVO in infrastrukturo. Vsi segmenti skupaj nam povedo, kako naj bi razvit NVO sektor izgledal.
Vsaka država izdela poročilo, ki se nato vključi v letno publikacijo US AID. Publikacije so dragocen vir za misije US AID, druge mednarodne donatorje in domače centre za pomoč NVO. Omogočajo primerjanje tako med državami kot tudi medčasovno (za države, ki so v raziskavo vključene več let zaporedoma. Publikacije so na voljo na naslovu:
http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/index.htm

DEJAVNOSTI
US AID je v celoti predvidel potek projekta, izdelal anketo in državam razposlal navodila za njeno izpolnjevanje in sestavo poročila. Anketa je razdeljena na sedem segmentov za oceno položaja v NVO sektorju. Segmenti so izraženi z različnimi indikatorji, ki se ocenijo s številko od 1 do 7.
Na anketo mora odgovarjati 8-10 strokovnjakov NVO sektorja, ki morajo biti izbrani iz vrst donatorjev, predstavnikov NVO, centrov za pomoč NVO in raziskovalcev na področju NVO. Organizira se sestanek, na katerem izbrani strokovnjaki sporočijo svoje ocene in jih argumentirajo.
Za potrebe poročila se izračuna povprečni indeks indikatorja, segmenta in nato še skupni indeks celotnega vprašalnika. V poročilo se vključi tudi argumente, ki so jih podali strokovnjaki.

TOP