FORGOT YOUR DETAILS?

Nevladne organizacije za uzakonitev blokade spletnih domen s posnetki spolne zlorabe otrok

by / Tuesday, 13 September 2016 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK), Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki delujejo na področju preprečevanja ter obravnave nasilja, so Ministrstvu za javno upravo poslale pripombe in predloge k noveli Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Pri svojem delu se namreč srečujejo tudi z otroki, ki so preživeli spolne zlorabe, in njihovimi nezlorabljajočimi starši oz. bližnjimi. Spolna zloraba pušča trajne posledice in pomembno negativno zaznamuje življenje otroka. Pomembno je varovati in ščititi pravice otrok, kar zajema tudi preprečitev vsakršnega dostopa do posnetkov, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Sedaj je številne tovrstne posnetke mogoče videti na svetovnem spletu, kjer so enostavno dostopni.

Društvo SOS telefon, DNK, Društvo KLJUČ in PIC menijo, da je uvedba blokade »spletnih domen, ki so zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok na svetovnem spletu na Interpolovem seznamu »IWOL«.«, predvidena v 203. členu novele Zakona o elektronskih komunikacijah glede internetne nevtralnosti, primeren in pomemben zaščitni ukrep. Interpolov seznam »IWOL« že uporabljajo druge evropske države, kot so Španija, Belgija, Nizozemska, Danska, Norveška, Švedska, Švica idr.

Zaradi zaščite človekovih pravic, delovanja v največjo korist otrok, preprečevanja nasilja in preprečevanja spodbujanja nasilja v obliki omogočanja dostopa ter distribucije posnetkov spolnega izživljanja, posilstev in drugih oblik spolnih zlorab otrok na svetovnem spletu je takšna prepoved izjemnega pomena ter predstavlja zaščito dobrobiti otrok.

Podpisane nevladne organizacije so prepričane, da bi država z nesprejetjem tega člena, ki v zakonodajo vnaša nujno potrebno varstvo otrok, dejansko kršila svoje obveznosti na področju zaščite otrok, predvsem Konvencije o otrokovih pravicah in Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije.

Slovenija je leta 2004 ratificirala Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije, s katerim se je zavezala razširiti ukrepe, ki jih morajo države pogodbenice sprejeti, da bi zajamčile varstvo otroka: 9. in 10. člen navedenega protokola nalagata državam pogodbenicam, da ukrenejo vse potrebno za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje, preganjanje in kaznovanje tistih, ki so odgovorni za dejanja, ki vključujejo prodajo otrok, otroško prostitucijo, otroško pornografijo in otroški spolni turizem.

Sprejetje in implementacija 203. člena novele Zakona o elektronskih komunikacijah je ukrep, ki ga Slovenija v okviru Izbirnega protokola mora narediti.

 

TOP