FORGOT YOUR DETAILS?

Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo je kompleksen pojem, ki zajema vsesplošno aktivnost državljank in državljanov na različnih področjih, pri čemer je njihovo delovanje usmerjeno v splošno družbeno korist in ne zgolj v uresničevanje osebnih interesov. Ker se aktivnega državljanstva ne moremo preprosto naučiti, ga je potrebno razvijati z izobraževanjem in usposabljanjem za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju.


Pomembnejši projekti

Projekt Aktivendržavljan.si (končan)

Projekt Aktivendržavljan.si je bil usmerjen v krepitev aktivnega državljanstva pri mladih, v njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju. Posebna pozornost je bila namenjena mladim z manj možnostmi za enakovredno vključevanje v družbo ter dostop do virov znanja in moči. PIC je bil v projektu partner Zavodu PIP. Projekt se je izvajal med leti 2009 in 2012.

PIC je v okviru projekta izvajal brezplačno pravno svetovanje mladim do 28 let ter pripravil Poročilo o kršitvah pravic mladih s priporočili za preprečevanje in odpravo kršitev.

pdf_small Poročilo o kršitvah pravic mladih s priporočili za preprečevanje in odpravo kršitev 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja”, prednostne usmeritve: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja”. Financiran je bil s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

Več o projektu lahko preberete tukaj.

logo akt drz3logo skt drz 2

 Projekt Mladi odpiramo prostor (končan)

V okviru projekta je PIC pripravil Analizo nabora instrumentov vključevanja mladih na lokalni ravni.

pdf_small Analiza nabora instrumentov vključevanja mladih na lokalni ravni

Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja”, prednostne usmeritve: “Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja”.
Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Projekt YOUNG+ACTIVE+VOLUNTEER (končan)

Projekt je bil namenjen izvedbi usposabljanja študentov pravne fakultete. Program usposabljanja je zajemal teme s področja človekovih pravic, aktivnega državljanstva, tujcev, beguncev in migrantov, nasilja v družini in diskriminacije.

Projekt so finančno podprli Ameriška ambasada v Sloveniji, Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

TOP