FORGOT YOUR DETAILS?

Nevladniki problematiko Zagovornika načela enakosti predajamo Evropski komisiji

by / Thursday, 25 May 2017 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Nevladne organizacije, ki smo se odločile za akcijo v podporo okrepitvi Zagovornika enakih možnosti, ugotavljamo, da v slovenskem političnem vrhu ni volje, da bi se novemu vladnemu organu zagotovila zadostna sredstva za učinkovito delovanje. Vlada Republike Slovenije je težavo skušala rešiti z dodatnimi 50.000 evri, a to žal ne omogoča polne funkcionalnosti tega organa, ki ima tako širok spekter nalog in odprtih primerov, zato problematiko predajamo v obravnavo Evropski komisiji.

Glede na to, da na nacionalni ravni očitno ni mogoče pričakovati pozitivne spremembe, smo se odločili zadevo predati Evropski komisiji in pristojne službe znotraj te opozoriti na težave, s katerimi se institut sooča. Evropska komisija je Slovenijo že dolgo časa opozarjala, da mora ustanoviti neodvisno telo za enakost, sicer bi lahko zoper Slovenijo začela tožbeni postopek. Slovenija je resda ustanovila Zagovornika enakosti kot neodvisen organ, vendar trenutno le-temu ne zagotavlja pogojev za njegovo dejansko delovanje, kar je približno tako, kot če ne bi obstajal. Nevladne organizacije, ki delamo s posebej ranljivimi skupinami, tistimi, ki so najpogosteje izpostavljene neenaki obravnavi, menimo, da je skrajni čas, da se za učinkovito preprečevanje in naslavljanje diskriminacije končno zagotovi ustrezne pogoje. Invalidi, noseče delavke, otroci s posebnimi potrebami, starejši in drugi diskriminirani posamezniki ne morejo čakati, da se jim zagotovijo enake pravice ter uredi njihov položaj pri iskanju in zadržanju služb, dostopu do oskrbe, zdravstvenega varstva in drugih za človeka izjemno pomembnih pravic.

V Sloveniji potrebujemo neodvisen in učinkovit organ za zagotavljanje enakosti, ki bo imel na voljo dovolj sredstev, da bo izpolnjeval vse z zakonom določene naloge. Vsled temu bomo vprašanje učinkovitega delovanja telesa za enakost prenesli v obravnavo Evropski komisiji.

Sporočilo za javnost

TOP