FORGOT YOUR DETAILS?

PIC predlagal dopolnitve predloga Družinskega zakonika glede preživnin za otroke

by / Monday, 26 September 2016 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v času javne razprave vložil predlog dopolnitev k predlogu Družinskega zakonika v delu, ki se nanaša na preživnine za otroke.

PIC predlaga, da se v novem Družinskem zakoniku določi izhodiščna preživnina v višini deleža minimalnega dohodka, ki ga zakon, ki ureja socialno-varstvene prejemke, priznava prvemu otroku osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, to je 0,76 odstotkov minimalnega dohodka, in naslednjim otrokom enako, kot to ureja navedeni zakon. Na ta način se na ravni zakona otroke postavi v enak položaj in se jim prizna pravica do minimalnega življenjskega standarda. Država že določa višino minimalnega dohodka, ki ga opredeljuje kot dohodek, ki je potreben za preživetje, zato ni razlogov, da ne bi namena teh določil prenesla tudi na področje preživnin.

Izhodiščna preživnina pomeni, da morajo zavezanci dokazati, da izpolnjujejo taksativno določene kriterije za morebitno znižanje preživnine, upravičenci pa morajo v primeru zahtevka za višjo preživnino dokazati individualne okoliščine, ki to opravičujejo.

TOP