FORGOT YOUR DETAILS?

PIC pričel z novim projektom Zagovorniki okolja – Za podnebje!

by / Friday, 08 November 2019 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

V oktobru smo Zagovorniki okolja na PIC zagnali novi projekt, z uradnim nazivom ‘Zagovorniki okolja – Za podnebje’.

Projekt, ki ga sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski sklad, bo potekal vse do konca aprila 2021.

Osredotočen je na izboljšanje kakovosti in redno izvajanje presoje vplivov, ki jih imajo državni strateški dokumenti, zakoni in tudi konkretni projekti na okolje – s poudarkom na vplivih, ki jih imajo predvideni akti in projekti na podnebje! Zakaj imamo sicer okoljske in podnebne predpise in cilje, če jih ne rabimo upoštevati pri sprejemanju ključnih dokumentov? 

Še naprej bomo izvajali brezplačno Zeleno svetovalnico in nadgrajevali vsebine, ki jih imamo na spletni strani zagovorniki-okolja.si. Prav tako bomo izobraževali bodoče pravnike, a ne bomo se ustavili le pri mladih; prizadevali si bomo, da bo tudi med že zaposlenimi poklicnimi pravniki varstvo okolja in podnebja prepoznano kot pomembno in z ostalimi pravnimi vejami najmanj izenačeno področje. Delimo znanje z vsemi generacijami!

Sproti vas bomo obveščali o naših aktivnostih in doseganju zastavljenih ciljev. Upamo, da nas boste pri tem še naprej podpirali.

Priloženi strip pa naj služi kot prikaz trenutnega stanja, ki ga želimo izboljšati. Zanikanje, izmikanje in bežanje pred odgovornostjo se mora prenehati; odgovorno moramo poskrbeti zase in za vsa živa bitja, s katerimi si delimo našo Zemljo. Ohranimo okolje in naravo za prihodnje generacije!

TOP