FORGOT YOUR DETAILS?

PIC se je pridružil mreži Eurochild

by / Tuesday, 24 April 2018 / Published in Aktualno clovekove-pravice

eurochild-logo_strapline-rightNa aprilski Generalni skupščini Eurochild-a, osrednje evropske mreže na področju otrokovih pravic, se je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC mreži pridružil kot polnopravna članica. PIC s tem nadgrajuje prizadevanja za uresničevanje pravic vseh otrok.

18. in 19. aprila je v Bruslju (Belgija) potekala Generalna skupščina Eurochild-a, ki je potrdila 18 novih članic mreže, med njimi tudi PIC kot polnopravno članico in posebno predstavnico generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki Marto Santos Pais kot častno članico. Generalne skupščine so se udeležili predstavniki kar 160 organizacij članic, vključno s 12 otroki – člani Otroškega sveta Eurochild-a, ki v mreži krepi participacijo otrok. Na Generalni skupščini je bil tudi sprejet nov Strateški načrt Eurochild-a za obdobje 2019-2021, h katerega uresničevanju bo tvorno prispeval tudi PIC kot polnopravna članica mreže.

Eurochild je mreža organizacij in posameznikov, ki delujejo v Evropi s ciljem krepitve pravic ter blaginje otrok in mladih. Vizija mreže je družba, kjer otroci in mladi odraščajo srečno, zdravo ter samozavestno in uživajo spoštovanje njihovih pravic. Namen Eurochild-a je spodbujati pravice in blaginjo otrok v okviru politik ter prakse z zagovorništvom, raziskavami in izmenjavami informacij ter izkušenj v okviru članstva. Delo mreže temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah. Eurochild ima 171 članov, od tega 126 polnopravnih članov, 42 pridruženih članov in 3 častne člane, v 34 državah.

 

 

TOP