V sklopu mednarodnega projekta Aarhus-Strong je bilo nedavno objavljeno poročilo o digitalnem sodelovanju javnosti na področju varovanja okolja v Evropski uniji. Stanje je bilo analizirano v petih državah – Sloveniji, Estoniji, Nemčiji, Španiji in Madžarski. Projekt je financiralo nemško ministrstvo za okolje, vodi pa ga nemška okoljska nevladna organizacija UfU (anf. Independent Institute for Environmental Issues).

Čeprav je digitalno sodelovanje javnosti na področju okoljskih zadev “ključni element moderne demokracije” in dokazi kažejo, da učinkovito sodelovanje javnosti – kot ga predvidevata Aarhuška konvencija in direktiva o sodelovanju javnosti – vodi v sprejemanje bolj informiranih odločitev in krepi varovanje okolja, so avtorji poročila identificirali več pomankljivosti na področju tovrstnega sodelovanja javnosti in oblikovali priporočila za izboljšave.

Poročilo o stanju digitalnega sodelovanja javnosti v naravovarstvenih zadevah za Slovenijo je pripravil okoljski pravnik s PIC Aljoša Petek. V poročilu, ki med drugim vključuje relevantno zakonodajo v Sloveniji in pregled dogajanja med pandemijo covida-19, je ugotovil, da je “digitalno sodelovanje javnosti v Sloveniji uveljavljeno in dostopno”, vendar pa je še kar nekaj prostora za izboljšave.

Oblikovana priporočila za Slovenijo:

1. Postavitev zgolj enega spletnega portala za presoje vpliva na okolje (PVO) bi olajšalo sodelovanje splošne javnosti. To bi zmanjšalo potencialno zmedo, ki izhaja iz treh različnih spletnih portalov.

2. Spletni portali za PVO bi morali vključevati možnost, da predstavniki javnosti direktno oddajo pripombe prek digitalnega kanala, ki je na voljo na portalu. To bi zmanjšalo časovne obremenitve, povezane s posredovanjem pripomb, in odpor javnosti, da pripravlja ločeno, novo in strukturirano elektronsko sporočilo s pripombami. To predvsem velja za osebe, ki se vključujejo v tak postopek prvič.

3. Odziv na pripombe javnosti bi morale biti na voljo digitalno na spletnih portalih za PVO, preden organ sprejme končno odločitev v zadevi oziroma preden je ta objavljena.

4. Posnetki ali prepisi javne obravnave bi morali biti na voljo digitalno na spletnih portalih za PVO.

5. Sodelovanje javnosti (digitalno in običajno) v postopkih PVO bi moralo biti izvedeno prej v postopku, ko bi lahko imelo večji vpliv na projekt in ko ne bi vodilo v visoke stroške za investitorje.

Celotno poročilo za Slovenijo je dostopno TUKAJ.

Skupno poročilo pa TUKAJ.