FORGOT YOUR DETAILS?

Povezano proti nehumanemu ravnanju z migranti v priporu

by / Friday, 07 December 2018 / Published in Aktualno clovekove-pravice

OVSE

Direktorica PIC Katarina Bervar Sternad se je kot predstavnica slovenskega Državnega preventivnega mehanizma, ki deluje pod okriljem Urada Varuha človekovih pravic, 3. in 4. decembra v Milanu udeležila srečanja predstavnikov državnih preventivnih mehanizmov in civilnodružbenih organizacij iz 26 držav članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
Organizatorja dogodka, Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) ter Ženevsko združenje za preprečevanje mučenja (APT) sta kot osrednjo temo dogodka izbrala krepitev sodelovanja pri preprečevanju mučenja in slabega ravnanja z migranti v priporu.
Udeleženci so razpravljali o načinih krepitve regionalne kohezije in skupnih prizadevanj za zagovarjanje pravic migrantov, vključno z ozaveščanjem javnosti o povezanih vprašanjih ter spremljanjem priporočil različnih institucij na tem področju. Izmenjali so stališča o vprašanju pravnih razlogov za pridržanj migrantov, vključno z otroki. Raziskovali so tudi načine za učinkovito spremljanje prisilnega vračanja in materialnih razmer v prostorih za pridržanje s poudarkom na preprečevanju mučenja in drugega slabega ravnanja.
»Učinkovito preprečevanje mučenja in drugega slabega ravnanja, tudi v okviru upravnega pridržanja migrantov, zahteva celovit pristop, vključno s sodelovanjem vseh akterjev na področju spremljanja,« je povedal Omer Fisher, vodja ODIHR.
Barbara Bernath, generalna sekretarka APT, je dejala: »Ta izmenjava poteka ob zelo pravem času. Naslednji teden bodo države v Marakešu sprejele Globalni dogovor za varne in urejene migracije. Državni preventivni mehanizmi in civilna družba so ključnega pomena pri zagotavljanju odgovornosti držav članic, zlasti glede zaveze, da se omejevanje svobode gibanja migrantov uporabi le kot skrajni ukrep.«

TOP