FORGOT YOUR DETAILS?

Poziv Vladi Republike Slovenije za ratifikacijo Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev

by / Wednesday, 18 October 2017 / Published in Aktualno clovekove-pravice

Slovenija je odigrala pomembno vlogo v procesu oblikovanja Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev, ki je stopil v veljavo leta 2014. Slovenija je tretji izbirni protokol podpisala že leta 2012 (protokol je stopil v veljavo leta 2014), vendar ga do danes ni ratificirala. Za polno uresničevanje vseh določil Konvencije je ključnega pomena pritožbeni mehanizem, ki bo omogočal krepitev sistema varstva otrokovih pravic v Sloveniji, zato Vlado Republike Slovenije (RS) pozivamo k čimprejšnji ratifikaciji Protokola.

Posebno varstvo in skrb za otroke terja že ustava, ki poleg dolžnosti staršev v ta namen državi nalaga še dodatne varovalne dolžnosti (56. člen Ustave RS). Slovenija kot država pogodbenica Konvencije o otrokovih pravicah spoštuje in vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, pravice jamči brez kakršnegakoli razlikovanja, z otrokovo največjo koristjo kot glavnim vodilom vseh dejavnosti v zvezi z otroki. Pravice imajo pomen le, če imajo vse žrtve, ki so jim bile pravice kršene, dostop do pravosodnega sistema, ki bo učinkovito zaščitil njihove pravice in obravnaval kršitve. Države obravnavajo in odpravljajo kršitve v okviru delovanja nacionalnih pravosodnih sistemov. Vendar ti sistemi ne zagotavljajo vedno ustreznih rešitev. Kadar pravice na nacionalni ravni niso zaščitene v zadostni meri, je ključnega pomena, da se žrtve kršitev lahko obrnejo na sistem na mednarodni ravni s ciljem odprave kršitev.

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev vzpostavlja mednarodni pritožbeni postopek za kršitve otrokovih pravic. Otrokom iz držav pogodbenic Protokola, ki so jim kršene pravice, omogoča, da se pritožijo neposredno Odboru Združenih narodov za otrokove pravice, če rešitve niso našli na nacionalni ravni. Pritožbeni mehanizem, ki ga vzpostavlja tretji Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah, tako dopolnjuje nacionalne pritožbene mehanizme. Pomeni pa tudi neprecenljivo sredstvo za krepitev skupnega razumevanja določil konvencije, ki jo odbor uporablja in razlaga ob konkretnih situacijah.

Slovenija je v letošnjem letu z ustanovitvijo Sveta za otroke in družino naredila pomemben korak naprej h krepitvi položaja otrok, za krepitev sistema varstva njihovih pravic pa je ključnega pomena ratifikacija tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah. Z ratifikacijo tretjega Izbirnega protokola namreč države pogodbenice otroke opolnomočijo kot nosilce pravic in jim omogočijo, da pravico do pravnega sredstva uresničujejo na mednarodni ravni, v kolikor kršitve njihovih pravic ni bilo mogoče rešiti na nacionalni ravni.

Nevladne organizacije, ki delujemo na področju otrokovih in človekovih pravic, Vlado RS pozivamo k čimprejšnji ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev. Z ratifikacijo tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah bo Slovenija ponovno pritrdila prepoznavanju otrok kot polnomočnih nosilcev pravic, okrepila svoja nacionalna pravna sredstva, okrepila svojo zavezo k uresničevanju otrokovih pravic in ponovno izkazala mednarodno vodstvo na področju otrokovih pravic.

S spoštovanjem,

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – ZIPOM

 

V imenu:

–      ADRA Slovenija

–      Amnesty International Slovenije

–      Društva Humanitas

–      Društva Ključ

–      Društva ODNOS

–      Društva OVCA – center antidiskriminacije

–      Društva za nenasilno komunikacijo

–      Društva za Združene narode za Slovenijo

–      Foruma za enakopraven razvoj

–      Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško

–      Jezuitskega združenja za begunce Slovenije

–      Mirovnega inštituta

–      Platforme SLOGA

–      Slovenske filantropije

–      Slovenske fundacije za UNICEF

–      Slovenske karitas

–      Zavoda GLOBAL

–      Zavoda KROG

–      Zavoda Tri

–      Zavoda Voluntariat

–      Združenja mladih staršev in otrok Sezam

–      Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje

–      Zveze prijateljev mladine Slovenije

 

 

V vednost:

–      Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

–      dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

–      Karl Erjavec, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve

–      mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje

–      dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

–      dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

–      Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

–      Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

TOP