V sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani, PIC opravlja mentorstvo študentom Pravne klinike za begunce in tujce. Namen sodelovanja je študentom predstaviti delo na področju azila in migracij v praksi ter poglobiti njihovo znanje s področja.

Študente se imajo tekom prakse možnost udeležiti uradnih dejanj oz. zaslišanj, pravnih svetovanj ter informiranj, prav tako pa imajo možnost sodelovati pri pripravi pisnih vlog v posameznih primerih.

Z namenom olajšanja študija smo v sodelovanju s Pravno fakulteto, ob podpori UNHCR pripravili tudi prvi učbenik Uvod v pravo migracij in mednarodne zaščite, ki je brezplačno dostopen tukaj.