PIC je skupaj s Katedro za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo v letu 2012 začel z okoljsko pravno kliniko kot izven študijsko aktivnostjo študentov Pravne fakultete v Ljubljani, ki dopolnjuje teoretično znanje, ki ga študentje pridobivajo pri rednih predmetih. V letu 2017 se je klinika oblikovala v Mednarodnopravno okoljsko kliniko, ki jo vodi Katedra za mednarodno pravo in pridobila tudi kreditne točke za študente.  Vsako leto smo sodelovali pri mentoriranju ekipe študentov, s katerimi smo obravnavali realne  okoljske probleme, jih analizirali in na podlagi posvetov z deležniki tudi oblikovali predloge za reševanje (pravno varstvo volkov, pravno varstvo velikih zveri, onesnaženost zraka s PM10). Nekatere teme pa smo raziskovali še bolj poglobljeno in se je na podlagi tega razvilo tudi projektno sodelovanje (pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb – projektni izdelek; odgovornost držav za izpolnjevanje mednarodnopravnih obveznosti na področju podnebnih sprememb – projektni izdelek, Strateška presoja vplivov na podnebje –  projektni izdelek.

Večkrat smo izvedli tudi predavanja o praktičnem pravnem varstvu okolja za študente Pravne fakultete v Mariboru ter študente varstvene biologije Fakultete za matematiko, naravoslovje in informatiko.