Pravna mreža za varstvo demokracije je iniciativa, ki nudi pravno podporo posameznikom_cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. S pravnimi mnenji, stališči in pozivi varujemo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo.

Nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti, predstavljajo grobo zlorabo prava. Ker je neravnotežje dostopa do finančnih in pravnih sredstev med državo in posamezniki izjemno veliko, želimo okrepiti položaj tistih, ki so jim kršene človekove pravice ter s tem prispevati h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije. Zagotavljali bomo podporo za uporabo pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. Verjamemo, da se je temu potrebno nujno zoperstaviti s strokovno in sistematično uporabo prava.

V okviru pravne mreže strokovno pomoč nudijo visoko usposobljeni pravniki in odvetniške pisarne, njene nosilne organizacije pa so:

 • Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC)
 • Amnesty International Slovenija (AI)
 • Danes je nov dan (DJND)
 • Zavod za kulturo raznolikosti Open (Open)

Dosežki Pravne mreže v 2 letih obstoja:

 • 1679 posameznikom_cam smo nudili pravno pomoč
 • 71 odvetniških pisarn in pravnih strokovnjakov_inj sodeluje z nami
 • 38-krat smo izvedli opazovanja protestov
 • Sestavili smo izhodišča za spremembe zakona o RTV Slovenija
 • Državni zbor je sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih
 • MNZ je umaknil soglasje za tožbe zoper protestnice_ke
 • 64-krat smo bili uspešni z zahtevami za sodno varstvo
 • 75-krat smo vložili izredna pravna sredstva
 • Prejeli smo nagrado državljan_ka Evrope
 • Predstavnice Pravne mreže smo prejele nagrado ženske o ženskah

Več o dosežkih: https://pravna-mreza.si/dosezki/

(English)

The Legal Network for the Protection of Democracy (LNPD) came about from the need in Slovenian society to monitor, offer tools for understanding and to protect the rule of law in times of global pandemic of corona-virus. Importantly, the pandemic in Slovenia coincided with formation, in March 2020, of a new coalition government led by Janez Jansa, the president of the biggest party in the governing coalition, SDS (Slovenian Democratic Party). Modus operandi of the new government soon raised concerns and four non-governmental organizations – Amnesty International Slovenia, IT-Institute for Other Studies – Today is a New Day, PIC – Legal-Informational Center for NGOs and Institute for Culture of Diversity Open – decided in the end of 2020 to join forces with the support and cooperation of various attorney offices, professors of law and volunteers. The main aim since has been to offer legal protection to individuals and organizations in their peaceful work for democratic principles and human rights that has been put under new strains due to Government’s measures.

The operating model of LNPD is new in Slovenian civil society but in the last year it has proven to be extremely valuable and effective. At LNPD, we believe we are building an example of good practice that can be useful also in other environments were undemocratic practices are on the rise. We have seen that through a solidarity-based network that joins forces of different actors we can importantly contribute to protecting and defending democratic principles, human rights and rule of law in Slovenia.

Website: https://pravna-mreza.si/

Email: pomoc@pravna-mreza.si