FORGOT YOUR DETAILS?

Aktualno svetovanje

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE:

  • delovnim invalidom, ki so člani društev invalidov vključenih v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, članom Društva revmatikov Slovenije in članom društev, ki so vključeni v Zvezo društev civilnih invalidov vojn Slovenije s področja varstva njihovih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, drugih socialnih zavarovanj, varstva pravic iz delovnega razmerja in drugih socialnih pravic;
  • najemnikom v Mestni občini Ljubljana;
  • nevladnim organizacijam (društva, zavode, ustanove, itd.) na področju urejanja prostora in varstva okolja ter na to navezujočih vsebinah, ki predstavljajo poslanstvo in namen določene nevladne organizacije.  Svetovanje je predvsem usmerjeno na način in varstvo sodelovanja javnosti v postopkih odločanja, dostop do pravnega varstva v zadevah varstva okolja in urejanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo, ter na pomoč pri zakonodajnih pobudah; pravna pomoč je v obliki svetovanja, izdelave pravnih mnenj na podlagi preučitve problema, sestava pravnih sredstev, pomoč pri zakonodajnih pobudah, pomoč pri uveljavljanju pravice do informacij javnega značaja, pomoč pri sodelovanju v postopkih sprejemanja odločitev in v komunikaciji z organi, pomoč pri pridobivanju statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in pri  uveljavljanju brezplačne pravne pomoči.

Za svetovanje se je potrebno predhodno naročiti:

  • delovni invalidi, občani Občine Medvode in Občine Trebnje ter predstavniki nevladnih organizacij po telefonu 01 521 18 88 ali elektronski pošti pic@pic.si,
  • občani Občine Logatec pa preko občine.

 ODPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE:

Odplačno nudimo prvi pravni nasvet predvsem s področja civilnega in delovnega prava ter s področja pravic iz socialnih zavarovanj.

Za svetovanje se je potrebno predhodno naročiti:

  • vsak delovnik po telefonu 01 521 18 88 ali elektronski pošti pic@pic.si .
TOP