FORGOT YOUR DETAILS?

Presoja sprejemljivosti – močno orodje za zaščito narave

by / Wednesday, 15 June 2016 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

7_logo_JPEGMednarodna organizacija okoljskih nevladnih organizacij, ki se ukvarja s pravnim varstvom okolja – Justice and Environment  se ukvarja predvsem z implementacijo Aarhuške konvencije, problematiko presoj vplivov na okolje in varovanimi območji Natura. V nacionalnih jezikih članic je objavila tudi kratek vodnik Presoja sprejemljivosti – močno orodje za zaščito narave . Vsa ostala gradiva, ki nastanejo v okviru J &E so dostopna tukaj.

TOP