PIC je član mreže okoljskih pravnih nevladnih organizacij Justice & Environment.

V okviru mreže je PIC v letu 2023 revidiral smernice, ki jih je mreža pripravila za izboljšanje okoljskih ocen posledic posegov in projektov, ki bodo imeli vpliv na podnebje in okolje. Smernice so namenjene predvsem odločevalcem in izdelovalcem okoljskih poročil ter poročil o vplivih na okolje.

Smernice za izvajanje okoljskih presoj najdete TUKAJ.

Delovni načrt J&E je prejel sredstva Evropske unije prek njene sheme financiranja LIFE. Izključno odgovornost za ta dokument nosi avtor, Evropska komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje./ The Work Plan of J&E has received funding from the European Union through its LIFE funding scheme. The sole responsibility for the present document lies with the author and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.