PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Mirovni inštitut, Delavska svetovalnica in Slovenska filantropija smo predložili komentarje predloga sprememb Zakona o tujcih. NVO že dlje časa izpostavljamo, da je potrebno zaostanke obravnavati kot sistemski (in ne le zakonski) problem. Predlagane spremembe po našem mnenju ne bodo bistveno vplivale na hitrost postopkov na Upravnih enotah. Posebej smo izpostavili tudi, da zahteva o izpolnjevanju pogoja znanja slovenskega jezika za podaljšanje dovoljenja za prebivanje predstavlja posredno in neposredno diskriminacijo.

To je potrdil tudi Zagovornik načela enakosti, ki je opozoril, da je treba pri tem vprašanju spoštovati pravico vseh ljudi do družinskega življenja in biti posebej pozorni na pravice otrok. Državnemu zboru je zato priporočil, naj z dopolnili na predlog zakona odpravi zahtevo po znanju jezika na vstopni ravni za ohranitev oziroma podaljšanje pravice tujcev do prebivanja v Sloveniji zaradi življenja z njihovimi družinskimi člani.

Mnenje in priporočilo Zagovornika v celoti je dostopno tukaj.