PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja izvaja program združitve družine COMP4SEE.

Evropsko financiranje nam je omogočilo, da smo upravičencem do združitve družine pomagali s pravnim svetovanjem in zastopanjem v postopkih, kritju stroškov prevodov dokumentov in različnih taks, predvsem pa pri kritju stroškov letalskih kart – vse to skupaj predstavlja veliko obremenitev in visoke stroške, ki si jih večina upravičencev težko privošči.

Do sedaj smo v COMP4SEE program združitve družine vključili:

  • 21 družin oziroma 85 oseb (pravna pomoč, stroški prevodov dokumentov).

Od tega je:

  • bilo združenih 10 družin – 15 družinskih članov je prispelo v Slovenijo (+ organizacija poti, spremstva na poti za ranljive osebe, kritje stroškov letalskih kart).

V okviru financiranja do 30. junija 2024 si bomo prizadevali povečati število združenih družin.