Narava za podnebje

PIC – Pravni center za pravno varstvo človekovih pravic in okolja v projektu, ki ga izvaja skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), stremi k zmanjšanju deficita v prepoznavanju in upoštevanju biodiverzitetne krize in njene povezanosti s podnebnimi spremembami ter pomenu obnove narave za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Preberi več–>

Spremljaj_spreminjaj EU

Spremljaj_spreminjaj EU je projekt, v sklopu katerega smo pod drobnogled jemali izjave in objave kandidatov in kandidatk za evropske poslance oz. poslanke v času predvolilne kampanje. Preverjali smo resničnost tega, kar so izrekli in zapisali na temo migracij, človekovih pravic in vladavine prava, ter ocenjevali, ali so njihove besede napačne, zavajajoče ali celo zlonamerne. Preberi več ->

STELLAR

Projekt STELLAR – Strateške tožbe in okoljske pravice izvajamo v sklopu programa Evropske unije CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Cilj projekta je ozaveščanje slovenske javnosti o uporabi pravic iz Listine EU o temeljnih pravicah na področju podnebne in energetske politike. Preberi več ->

ENRICH

Cilj projekta ENRICH – Okolje, pravice, otroci je ozaveščanje o presečišču otrokovih pravic s podnebno krizo ter kako dati otrokom glas v okoljskih in podnebnih zadevah. Projekt vključuje devet mednarodnih partnerjev. Preberi več ->

LINK

Dve leti trajajoči projekt LINK, ki se izvaja v več državah Evropske unije, stremi k odpravi preprek, s katerimi se v kazenskih postopkih soočajo otroci z intelektualnimi in/ali psihosocialnimi oviranostmi, ki so žrtve. Preberi več ->

COAST

Projekt COAST  stremi k izboljšavi podpore zakonitim zastopnikom otrok brez spremstva  glede na njihove specifične potrebe, da bi jim zagotovili hiter dostop do pravic, ki jim pripadajo, in jim pomagali pri prehodu v odraslost. V projekt je vključenih šest držav Evropske unije, ki imajo različne sisteme zakonodajnega zastopanja. Preberi več ->

DACE

Novembra 2022 smo pričeli s projektom Discussions and Actions on Climate and Environment (DACE). Pod krovno organizacijo Justice & Environment se nas je združilo šest okoljevarstvenih pravnih nevladnih organizacij iz Avstrije, Bolgarije, Estonije, Madžarske, Španije in Slovenije. Izbrali smo tematiki prilagajanja podnebnim spremembam in podnebnih pravic. Cilj je, da preko dogodkov in raziskav ozavestimo državljanke in državljane EU o politikah in zakonodaji podnebnih sprememb in o podnebnih pravicah. Preberi več ->

Pravna mreža za varstvo demokracije

Pravna mreža za varstvo demokracije je iniciativa, ki nudi pravno podporo posameznikom_cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. S pravnimi mnenji, stališči in pozivi varujemo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. Preberi več ->

ENABLE

Osebe z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskih postopkih, se soočajo s številnimi preprekami pri sodelovanju v procesih. Namen projekta ENABLE je zavzemanje za dostop do sodnega varstva in do pravičnejših kazenskih postopkov za obdolžence z intelektualnimi in psihosocialnimi oviranostmi v 8 državah Evropske unije. Preberi več ->

UNHCR – Svetovanje in zastopanje prosilcev za mednarodno zaščito

Od leta 2008 naprej nudimo brezplačno pravno svetovanje in zastopanje prosilcem za azil v postopku mednarodne zaščite, po njeni pridobitvi pa v postopku združevanja družine. Od 2020 tovrstno pomoč nudimo v okviru projekta UNHCR – Svetovanje in zastopanje prosilcev za mednarodno zaščito. Od začetka vojne v Ukrajini brezplačno informiranje in pravno pomoč tudi osebam z začasno zaščito v Sloveniji. Preberi več ->

ECRE – Evropski odbor za begunce in izgnance      

PIC je član Evropskega odbora za begunce in izgnance. V sklopu delovanja Azilne informacijske baze podatkov (AIDA)  pripravljamo letna poročila o azilnemu sistemu v Sloveniji, ki so namenjena celovitemu opisu zakonodaje in praks s področja azila. PIC je tudi član Evropske pravne mreže za azil (ELENA) v sklopu katere nudi brezplačne pravne nasvete in informacije o delovanju slovenskega azilnega sistema pravnikom s celotne Evrope. Preberi več ->

Glas ljudstva

Glas ljudstva je široka mreža civilnodružbenih organizacij, njena članica pa je med 109  drugimi organizacijami tudi PIC. Iniciativa se je formirala v odgovor volitvam, ki so se odvijale v letu 2022 ter je želela ljudi spodbuditi k čim večji udeležbi ter predvolilno kampanjo usmeriti v za ljudi pomembna vsebinska vprašanja. Preberi več ->

CP4 Evropa

Cilj projekta CP4 je spodbujanje otrok in omogočanje otrokom, da bodo dovolj opremljeni in zaščiteni, da bodo slišani in lahko učinkovito sodelovali v mehanizmih in procesih odločanja na nacionalni in lokalni ravni. Glavni pričakovani učinek projekta je, da otroci po vsej Evropi najdejo številne in inovativne priložnosti za sodelovanje v procesih odločanja prek močnejših mehanizmov sodelovanja otrok. Preberi več ->

BeneVict

Projekt BeneVict je namenjen razvijanju baze podatkov z namenom izboljšanja področja pravic žrtev kaznivih dejanj in vplivanja na prihodnost pravic žrtev v Evropski uniji. Namen projekta je med drugim vzpostaviti široko vseevropsko partnerstvo, ki osvešča o izzivih, kako izboljšati realnosti žrtev kaznivih dejanj širom EU. Preberi več ->

COMP4SEE

Skupaj z nevladnimi organizacijami iz Bolgarije in Hrvaške, PIC preučuje možnost vpeljave komplementarnih poti v slovensko zakonodajo, ki bi ogroženim osebam omogočala varen prihod v Slovenijo. Tekom projekta osebam z mednarodno zaščito, nudimo pomoč in svetovanje v postopku združevanje družine in pomoč pri organizaciji prihoda družine v Slovenijo. Preberi več ->

Pravna klinika za begunce in tujce

V sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani, PIC opravlja mentorstvo študentom Pravne klinike za begunce in tujce. Namen sodelovanja je študentom predstaviti delo na področju azila in migracij v praksi ter poglobiti njihovo znanje s področja. Preberi več ->

CROSIIT in BVMN

PIC je del mreže CROSIIT in Border Violence Monitoring Network (BVMN). Namen obeh mrež, v katerih PIC sodeluje z nevladnimi organizacijami s celotne Evrope, je spremljanje kršitev temeljnih človekovih pravic oseb, ki bežijo in njihovega dostopa do azilnega postopka. Preberi več ->

ENS – European Network on Statelessness

PIC je del mreže ENS. V okviru mreže nudimo pravno svetovanje in zastopanje osebam brez državljanstva. Posebno pozornost posvečamo predvsem otrokom brez državljanstva ter ozaveščanju o osebah brez državljanstva v Sloveniji. Preberi več ->

DPM – sodelovanje z Varuhom človekovih pravic

PIC je del mreže CROSIIT in Border Violence Monitoring Network (BVMN). Namen obeh mrež, v katerih PIC sodeluje z nevladnimi organizacijami s celotne Evrope, je spremljanje kršitev temeljnih človekovih pravic oseb, ki bežijo in njihovega dostopa do azilnega postopka. Preberi več ->

Ć – s strateško litigacijo proti govoru iz sovraštva

Projekt o govoru iz sovraštva, ki je usmerjen proti prebivalcem, ki so bili leta 1992 izbrisani iz registra stalnih prebivalcev, in proti avtorjema in avtorici spomenika v obliki črke Ć (spomenik je postavljen v Parku izbrisanih na območju nekdanje tovarne Rog). Preberi več ->

Pretekli projekti

Stran še dopolnjujemo s preteklimi projekti, prosimo za razumevanje.