FORGOT YOUR DETAILS?

Prvo celovito izobraževanje s področja varstva okolja in urejanja prostora

by / Tuesday, 05 May 2015 / Published in Arhiv

Pod okriljem projekta Mreža zagovornikov okolja, sofinanciranega iz sklada Norveškega finančnega mehanizma, je bilo uspešno izvedeno prvo celovito izobraževanje s področja varstva okolja in urejanja prostora. Izobraževanje je potekalo deset dni. Sestavljeno je bilo iz kar 36 tem, ki jih je predstavljalo 35 predavateljev iz NVO (IPoP, Inštitut za politike prostora, PIC, CNVOS, Focus, društvo za sonaravni razvoj, Eko korg, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Zelena akcija (Republika Hrvaška), DOPPS, društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Ekologi brez meja, Greenpeace Slovenija,), ministrstev (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za javno upravo), fakultet (Pravna fakulteta v Ljubljani in Pravna fakulteta v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Biotehniška fakulteta), pisarne Varuha človekovih pravic, Informacijske pooblaščenke, Evropskega univerzitetnega instituta (EUI) (Firence), Inštituta za pravo okolja, Inštituta za javno upravo, Agencije RS za okolje, Zavoda RS za zdravstvo narave, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Urada RS za kemikalije, Ustavnega in Upravnega sodišča ter iz vrst odvetnikov.

Izobraževanje je bilo na namenjeno predvsem profiliranju brezposelnih mladih pravnikov na tem področju. Intenziven program je udeleženim ponudil celovit vpogled v področje, v običajne probleme, ki se na tem področju pojavljajo ter predstavil možnosti ukrepanja oziroma reševanja le-teh. Mladi pravniki so s tem pridobili potrebno osnovo, temelje na katerih lahko sedaj gradijo in skozi prakso svoje pridobljeno zanje nadgradijo.

Rezultat izobraževanja je usposobljenih 30 pravnikov in nekaj predstavnikov NVO, izobraževanja pa so se udeleževali tudi nekateri drugi pravniki in odvetniki, ki že delujejo na tem področju.

Pravniki se bodo v okviru projekta Mreža zagovornikov okolja sedaj konstituirali v mrežo, ki se bo ukvarjala s pravnim varstvom okolja in urejanja prostora ter reševanjem primerov, ki so v javnem interesu (public interest lawyers), predvsem v podporo NVO-jem.

PIC poziva vse NVO, da v kolikor imajo potrebe po profiliranih pravnikih s področja varstva okolja in urejanja prostora in lahko nudijo zaposlitvene možnosti, obvestijo o tem PIC, ki bo predal informacije »novopečenim« okoljskim pravnikom.

Norway+Grants+-+JPG-1EEA+Grants+-+JPG

TOP