Na PIC smo v prvi polovici leta 2023 pričeli z izvajanjem projekta DACE. Projekt  izvajamo v okviru programa Evropske unije CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), ki ga financira EU. Projekt vključuje 7 mednarodnih partnerjev iz mreže Justice & Environment, katere člani smo tudi na PIC. V letu 2023 in 2024 izvajamo razprave in akcije o podnebju in okolju. Cilj je ozaveščanje slovenske javnosti na področju prilagajanja podnebju in podnebnih pravic.

Prva projektna aktivnost zanimivega in raznolikega projekta je bila javnomnenjska raziskava o podnebnih spremembah, katere izvlečke najdete v tej predstavitvi.

Anketo smo izvedli s pomočjo podjetja Valicon d.o.o., ki je zagotovilo reprezentativen vzorec 1007 ljudi iz Slovenije – tako po starosti, kot po spolu, izobrazbi in drugih dejavnikih, ki vplivajo na stališča in mnenja ljudi.

Ugotovili smo sledeče:

  • 63,3% Slovencev je seznanjenih s problematiko podnebnih sprememb, najnižjo raven seznanjenosti s problematiko podnebnih sprememb pa izkazuje starostna skupina 25-34 let;
  • 68% Slovencev je zaskrbljenih zaradi učinkov podnebnih sprememb – zaskrbljenost je največja v starostni
   skupini 18-24 let in najmanjša v starostni
   skupini 35-49 let;
  • Več kot 80% Slovencev občuti vsaj manjše učinke podnebnih sprememb, 19% vprašanih pravi, da v svojem življenju NE občuti učinkov podnebnih sprememb.
  • 68,4% Slovencev meni, da je odgovornost države, da z ukrepi zaščiti državljane pred negativnimi učinki podnebnih sprememb – v starostni skupini 18-24 let odgovornost pripisujejo državi manj kot starejše starostne skupine in odgovornost pripisujejo v večji meri EU, sebi osebno ali okoljskim skupinam.
  • Odstotek Slovencev, ki menijo, da država ne ukrepa zadostno je kar za 33% nižji od evropskega povprečja:
   EU 2021: 75%, SI 2023: 42%; najnižji odstotek je med najmlajšimi, torej v starostni skupini od 18-24 let, kjer znaša le 34%. V evropski raziskavi iz leta 2021 je bilo ravno obratno, odstotek teh odgovorov je bil najvišji v najmlajši starostni skupini, znašal je 79%.
  • 43% Slovencev meni, da imajo pravice, na katere vplivajo PS – 13% meni, da nimajo takšnih pravic.
  • 68% Slovencev bi bilo pripravljeno na različne načine ukrepati za zaščito svojih podnebnih pravic.
  • 43,8% bi jih bilo pripravljeno sprožiti tožbo pred sodiščem.
  • 88,5% pravi, da bi strošek tožbe vplival na njihovo pripravljenost sprožiti tak postopek.
  • 79 % vprašanih meni, da učinek podnebnih sprememb na
   posamezno osebo ni odvisen od spola te osebe.
  • Več kot polovica jih meni, da imajo podnebne spremembe na
   globalnem nivoju po spolu največji vpliv na ženske.

Rezultati so zelo zanimivi, še posebej pri primerjavi z analizo Eurobarometra iz leta 2021 – še posebej mladi med 18-24 statistično izstopajo glede na povprečje EU, kar morda kaže tudi na organiziranost izobraževalnega sistema v Sloveniji.

Predstavitev ključnih ugotovitev raziskave najdete na tej povezavi.

Izroček celotne raziskave najdete na tej povezavi.

The summary of the survey is accessible here.