FORGOT YOUR DETAILS?

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

cover fotka_24_5

DOVOLJ ZA VSE – SKUPNOSTNO UPRAVLJANJE Z ŽIVLJENJSKIMI VIRI

AKTUALNO

Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri »Od besed k dejanjem«

7.11.2017 v Ljubljani

* Zapis in utrinki delavniškega dela konference

Fotografije z dogodka

* Predstavitve govorcev:

 • Annelore Raman, Oddelek za strategijo mesta Gent (povezava)
 • Manlio Mattia, župan občine Sutrio (povezava)
 • Mateja Zoratti, Mestna občina Nova Gorica (povezava)
 • Gregor Rožanc, Društvo Naturo, center za izkustveno učenje in aktivnosti na prostem (povezava)
 • Dejan Gorenc, Občina Postojna (povezava)
 • Renata Dobnikar, Ljudska univerza Kranj (povezava)

* Evalvacijsko poročilo konference

Vabilo na dogodek

Novi priročniki

Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/10/prirocnik_razprseni-hotel-1.pdf

Priročnik za ureditev skupnostnega vrta http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/06/prirocnik5_skupnostni-vrt.pdf

Nova spletna stran Dovolj za vse

Vzpostavljena je nova spletna stran Dovolj za vse. Spletna stran želi skozi predstavitev dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji in predstavitvijo uporabnih gradiv navdušiti in hkrati pomagati lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Več o spletni strani na povezavi.

Regijske delavnice (maj – junij)

Maja in junija 2017 smo v Mariboru, Kopru, Kranju, Zagorju ob Savi, Postojni in Ankaranu izvedli delavnice Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki so bile namenjene širjenju razumevanja koncepta skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in njegove relevantnosti za Slovenijo, širjenju dobrih praks, informiranju, mreženju in iskanju priložnosti za konkretne skupnostne projekte v lokalnih okoljih. Delavnic so se udeležili 104 občani in predstavniki občin, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij ter podjetij, ki so jih ocenili kot za lokalne skupnosti zelo dobrodošle, v veliki večini (97 %) pa so jim presegli ali zadovoljili pričakovanja.

Delavnice Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti v vaši regiji. Toplo vabljeni!

Maribor: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Koper: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Zagorje ob Savi: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo) (prijavnica) (Kako do lokacije dogodka?)

Delavnice bodo upoštevale načela organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da se nam v tem duhu pridružite. Pridite na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom (peš, s kolesom, z avtobusom ali vlakom).

Mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Na podlagi prejetih prijav je bilo mentoriranje izvedeno za vzpostavitev naslednjih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri:

 • »Da bi bilo dovolj igre za vse«, doživljajsko igrišče v Kranju (prijavitelj Društvo Natura) (poročilo o mentoriranju)
 • Skupnostni vrt na grajskem dvorišču za ranljive skupine prebivalcev (prijavitelj Občina Škofja Loka) (poročilo o mentoriranju)
 • »Začuti legende. Bodi legenda« kolesarska pot mimo gradov v okolici Postojne, ki združuje lokalno ponudbo (prijavitelj Občina Postojna) (poročilo o mentoriranju)
 • Razpršeni hotel (prijavitelj Občina Ankaran) (poročilo o mentoriranju)
 • Oživitev prostorov izbranih krajevnih skupnosti v skupnostne prostore v Kranju (prijavitelj Ljudska univerza Kranj) (poročilo o mentoriranju)
 • Pilotni projekt za spodbuditev skupnostnega odločanja o bodoči rabi obalne ceste Koper –Izola (prijavitelj Kulturno izobraževalno društvo Pina) (poročilo o mentoriranju)

Mentoriranci so bili izbrani na podlagi prijave in izbora s strani projektne skupine. Mentoriranje je bilo namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in je potekalo od julija do novembra 2017.

O PROJEKTU:

S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Izvedli oz. pripravili bomo:

 • 6 regijskih delavnic za občine, organizacije, podjetja in civilne iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti (maj – junij);
 • usposabljanje občin in drugih lokalnih akterjev za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri z izvedbo 6 mentoriranj za projekte v lokalnih skupnostih (junij – oktober);
 • 2 priročnika za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnih področjih (september – november);
 • predstavitev aktivnosti projekta, dobrih praks in povezovanje akterjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z vzpostavitvijo spletne strani (marec – november);
 • nacionalno konferenco ob zaključku projekta – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti in predstavnikov medijev (oktober).

S projektom naslavljamo (1) ključne deležnike skupnostnega upravljanja (občine, zadruge, podjetja, kmetije, civilne iniciative in lokalne pobude, nevladne organizacije), (2) organizacije in posameznike, ki lahko skupnostne projekte podpirajo (javni zavodi, strokovne inštitucije, gospodarski subjekti) ter (3) medije, ki so pomembni za informiranje širše javnosti.

Aktualni projekt je nadaljevanje in nadgradnja istoimenskega projekta, ki smo ga lansko leto izvajale organizacije Umanotera, Focus, IPoP in PIC, z zaključkom januarja 2017. Naslanja se na ustvarjena gradiva, izkušnje, povezave ter zaznane potrebe deležnikov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Pripravljena so uporabna gradiva:

Življenjski viri in razvojne priložnosti

 Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

PARTNERJI

 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC

TRAJANJE: Projekt traja od 15. marca do 15. novembra 2017.

KONTAKT: Gaja Brecelj, vodja projekta, gaja@umanotera.org

Tomislav Tkalec, tomi@focus.si

www.facebook.com/Dovoljzavse

Infolist projekta Dovolj za vse

www.dovoljzavse.si

 

Dokumenti projekta v obdobju marec 2016 – januar 2017

Katalog dobrih praks 2016

Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov 

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov 

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo 

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora 

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne 

OZADJE

Življenjski viri in razvojne priložnosti

Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

NAMEN

Namen projekta je opolnomočiti lokalne skupnosti za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. S promocijo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri kot pozitivno razvojno povratno zanko bo projekt prispeval k blaginji skupnosti ter povečanju neodvisnosti od fosilnih energentov in prehranske samooskrbe na ravni države.

 AKTIVNOSTI

V okviru projekta bomo izvedli:

 • Kampanjo Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo vključevala analizo koncepta in praks skupnostnega trajnostnega upravljanja z življenjskimi viri, pripravo kataloga dobrih praks, izvedbo konference za lansiranje kampanje, široko promocijo koncepta skupnostnega trajnostnega upravljanja z življenjskimi viri ter izbor lokalne skupnosti za pripravo projektov lokalnega upravljanja z življenjskimi viri.
 • Pilotni projekt Upravljanje z življenjskimi viri v občini, ki bo vključeval analizo stanja na nacionalni ravni, pregled in oceno stanja in virov v izbrani občini, oblikovanje projektnih predlogov, pripravo projekta do izvedbe – plan dela, usposabljanje lokalnega koordinatorja ter predstavitev izbranih rešitev za javnost.
 • Pripravo priročnikov in diseminacijo. Ta sklop bo zajemal pripravo priročnikov za skupnostne projekte iz različnih področij, promocijo priročnikov in razvitih rešitev, pripravo priporočil za izboljšanje predpisov in njihovo izvajanje ter diseminacijo rezultatov projekta vsem ključnim deležnikom.
 • Prispevke o projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri si lahko ogledate tukaj:

PARTNERJI

FOCUS, društvo za sonaraven razvoj (vodilni partner), Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Inštitut za politike prostora – IPOP

TRAJANJE:

Projekt traja od marca do konca oktobra 2016.

KONTAKT:

Tomi Tkalec, vodja projekta, tomi@focus.si.

 

LOGO_MOP_SLO-300x39

Projekt iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.

 

TOP