Spremljaj_spreminjaj EU je projekt, v katerem bomo na PIC pod drobnogled vzeli izjave in objave kandidatov in kandidatk za evropske poslance oz. poslanke. Preverjali bomo resničnost tega, kar bodo izrekli in zapisali na temo migracij, človekovih pravic in vladavine prava, ter ocenili, ali so njihove besede napačne, zavajajoče ali celo zlonamerne.

Z ugotovitvami bomo seznanjali ne le javnosti, ampak tudi kandidate oz. kandidatke ter jih opozarjali na odgovornost do navajanja pravih in preverjenih informacij.

Ob tem pa vas vabimo, da predvolilno dogajanje spremljajte z nami! Izjave in objave kandidatov oz. kandidatk, ki jih zasledite in za katere ocenite, da jih je treba analizirati, nam lahko pošljete na pic@pic.si s pripisom “Spremljaj_spreminjaj EU”.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.