Spremljaj_spreminjaj EU je projekt, v sklopu katerega na PIC pod drobnogled jemljemo izjave in objave kandidatov in kandidatk za evropske poslance oz. poslanke. Preverjamo resničnost tega, kar izrečejo in zapišejo na temo migracij, človekovih pravic in vladavine prava, ter ocenjujemo, ali so njihove besede napačne, zavajajoče ali celo zlonamerne. Naše preverbe lahko prebirate TUKAJ.

Z ugotovitvami sznanjamo ne le javnosti, ampak tudi kandidate oz. kandidatke ter jih opozarjamo na odgovornost do navajanja pravih in preverjenih informacij.

Na PIC smo trdno prepričani, da je pomembno, da kampanje slonijo na resničnih podatkih in dejstvih ter da se populizem, dezinformacije in hujskaštvo v največji možni meri izloči. Teme in razprave okoli migracij, človekovih pravic in vladavine prava v predvolilni kampanji morajo biti osnovane na strokovnih argumentih, resničnih dejstvih in pravih informacijah. Za to si tudi sicer, onkraj projekta Spremljaj_spreminjaj EU, prizadevamo v sklopu našega dela na področju azila in migracij ter varstva ranljivih skupin.

Ob tem vas vabimo, da predvolilno dogajanje spremljajte z nami! Izjave in objave kandidatov oz. kandidatk, ki jih zasledite in za katere ocenite, da jih je treba analizirati, nam lahko pošljete na pic@pic.si s pripisom “Spremljaj_spreminjaj EU”.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.