Analizirali smo izjavo kandidatke Romane Tomc o vladavini prava. Kaj smo ugotovili?

Preverili smo izjavo kandidatke za evropsko poslanko Romane Tomc: "V Sloveniji vladavine prava ni, kvečjemu je vladavina pravih. Brutalnost, s katero leva politika lomasti po institucijah, ki bi morale biti neodvisne in skrbeti za delovanje pravne države, je zastrašujoča." Vir: Nova24TV, družbeno omrežje X, 13. maj Naša ocena: Izjava je NAPAČNA Obrazložitev: Vladavina prava je

2024-05-24T12:10:42+00:0024 maja, 2024|EU|

Listina EU in varstvo okolja

Listina EU o temeljnih pravicah govori tudi o varstvu okolja. Pravi: "V politike Unije je treba vključiti visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki se zagotavljata v skladu z načelom trajnostnega razvoja.”* V dobi podnebnih sprememb, ko že zelo dobro čutimo njihove posledice, je pomembno, da bodo okoljske in podnebne politike v prihodnje preudarne

2024-05-24T08:03:51+00:0024 maja, 2024|EU|

Temeljna vrednota EU: človekove pravice

Človekove pravice so ena od temeljnih vrednot EU, ki jih med drugim ščiti Listina EU. Kako visoko na lestvici prioritet bodo človekove pravice v prihodnje, je odvisno od tega, kateri kandidati oz. kandidatke bodo izvoljeni. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU  Avtorica ilustracije: Dorottya Kranicz/Fine Acts Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in

2024-05-24T07:42:23+00:0024 maja, 2024|EU|

Analizirali smo izjavo kandidata Mateja Tonina o migracijah. Kaj smo ugotovili?

Analizirali smo izjavo kanidata za evropskega poslanca Mateja Tonina: "Mislim pa, da bo v naslednjem mandatu treba narediti korak naprej in iti v avstralski model. Ki je pa zelo preprost, in sicer: kdor pride v Evropsko Unijo nelegalno, je pač vrnjen tja, od koder je prišel. In jaz mislim, da je to zelo enostavna politika.

2024-05-23T12:51:47+00:0023 maja, 2024|EU|

Temeljna vrednota EU: pravna država

Načelo pravne države je temelj Evropske unije. EU ukrepa oz. ravna na podlagi pogodb, za katere so se dogovorile države članice, neodvisno pravosodje pa je osrednji branik tega načela.  Oblast, ki spodkopava neodvisno pravosodje, spodkopava pravno državo. Ne pozabi – 9. junija bomo odločali tudi o usodi načela pravne države. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj

2024-05-23T08:29:41+00:0023 maja, 2024|EU|

Temeljna vrednota EU: enakost

Vrednota enakosti, ena od temeljnih vrednot EU, vključuje enakost pred zakonom, prepoved diskriminacije, kulturno, versko in jezikovno raznolikost, enakost žensk in moških, pravice otrok in starejših ter vključenost oseb z oviranostjo. V Listini EU ji je posvečeno  posebno poglavje. Bo enakost še naprej ključna vrednota EU? Kaj bo pomenila v praksi? 9. junija je izbira

2024-05-22T11:22:02+00:0022 maja, 2024|EU|

Analizirali smo izjavo kandidata Zorana Stevanovića o migracijah. Kaj smo ugotovili?

Analizirali smo izjavo kanidata za evropskega poslanca Zorana Stevanovića: "Ta toplo-hladen odnos do migracijske politike, nezakonite in legalne migracije, to je v bistvu metanje peska v oči. O nezakonitih migracijah sploh ni več govora. Nezakonite migracije so kršenje zakonov in tukaj moramo samo upoštevati načelo enakosti pred zakonom, kot to upoštevamo pri lastnih državljanih. Človek,

2024-05-22T07:50:55+00:0022 maja, 2024|EU|

Temeljna vrednota EU: demokracija

Demokracija je eden od temeljnih gradnikov EU. Pravica voliti in biti izvoljen je ključna za vse demokratične procese – tudi za volitve EU. Bo tako ostalo tudi v prihodnje? Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU. Avtorica ilustracije: Anđela Žapčić/Fine Acts Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja

2024-05-22T05:20:50+00:0021 maja, 2024|EU|

Analizirali smo izjavo kandidata Branka Grimsa o migracijah. Kaj smo ugotovili?

Analizirali smo izjavo kanidata za evropskega poslanca Branka Grimsa: "Danes na protestih na Obrežju z županom Brežic Molanom in za varnost upravičeno zaskrbljenimi krajani. Tu se brani Slovenija, brani se pravna država, zato vso podporo in čestitke! Ne potrebujemo nobenih novih azilnih domov, ampak dosledno spoštovanje zakona o meji in naše ustave: zaščito meje z vojsko

2024-05-22T07:24:41+00:0021 maja, 2024|EU|

Analizirali smo izjavo kandidata Milana Zvera o migracijah. Kaj smo ugotovili?

Analizirali smo izjavo kanidata za evropskega poslanca Milana Zvera: "Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je pospravila ovire na meji s Hrvaško in tako smo postali prehodna država za ciljne države – Italijo, Avstrijo. Ni čudno, da so naši sosedje – Italijani in Avstrijci zaprli meje oziroma jih bolj nadzirajo. Slovenija zaradi nespametne politike postaja žep

2024-05-21T07:11:58+00:0021 maja, 2024|EU|