Preživetje človeštva je odvisno od globalnega zdravja narave – od zavedanja do ukrepanja

"Narava je celota materialnega sveta in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov okolja in procesov. Človek je sestavni del narave." - definicija narave v Zakonu o varstvu okolja Za namen proučevanja lahko naravo resda razdelimo na njene posamezne dele, v samem delovanju pa so narava, človek in podnebje neločljivi. Bolj ko