Zakaj hodimo skupaj? (SPOROČILO PIC OB PARADI PONOSA)

Človekove pravice niso samoumevne, človekove pravice so težko izborjene in še niso za vse enake. Zato je Parada ponosa po eni strani praznovanje tega, kar je že bilo doseženo, izborjeno in priznano LGBTIQA+ osebam, po drugi strani pa je to dogodek, na katerem se opozarja, kaj skupnost še potrebuje za enakopravnejše udejstvovanje v družbi, za