Zaživela je baza sodb nacionalnih sodišč držav EU glede zavarovanih vrst živali

Za vse, ki si prizadevajo za varstvo zavarovanih vrst živali, je odslej objavljena baza vseh sodb nacionalnih sodišč držav EU od leta 2000 dalje – Claws & Laws litigation database. Baza bo izjemen pripomoček vsem, ki si prizadevajo za učinkovito pravno varstvo vrst živali, ki so zavarovane po Habitatni direktivi in Ptičji direktivi. Za Slovenijo je