Človekovo dostojanstvo je “nedotakljivo” in treba ga je “spoštovati in varovati”, pravi 2. člen Listine EU o temeljnih pravicah. Človekovo dostajanstvo je tudi ena od temeljnih vrednot Unije.

9. junija, ko bodo evropske volitve, glasuješ tudi za ohranjanje tega načela. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU.

Avtor ilustracije: Sebastian König/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.