Demokracija je eden od temeljnih gradnikov EU. Pravica voliti in biti izvoljen je ključna za vse demokratične procese – tudi za volitve EU.

Bo tako ostalo tudi v prihodnje? Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU.

Avtorica ilustracije: Anđela Žapčić/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.