Načelo pravne države je temelj Evropske unije. EU ukrepa oz. ravna na podlagi pogodb, za katere so se dogovorile države članice, neodvisno pravosodje pa je osrednji branik tega načela.  Oblast, ki spodkopava neodvisno pravosodje, spodkopava pravno državo.

Ne pozabi – 9. junija bomo odločali tudi o usodi načela pravne države. Izbira je tudi tvoja. #Spremljaj_spreminjaj EU

Avtorica ilustracije: Maria Surducan/Fine Acts

Projekt Spremljaj_spreminjaj EU sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.