V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju tudi mi objavljamo svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v opisni obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo in najnižjo plačo.

Za vsa ostala vprašanja pa smo vam na voljo na pic@pic.si.

LETNO POROČILO 2019

LETNO POROČILO 2020

LETNO POROČILO 2021

AJPES 2019

AJPES 2020

AJPES 2021

ZAŠČITA UPORABNIKOV PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN ZLORABO

Naša organizacija je zavezana politiki ničelne tolerance do spolnega izkoriščanja in zlorabe s strani naših zaposlenih. Prepovedana je vsakršna izmenjava denarja, zaposlitve, dobrin ali storitev za spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje ter druge oblike ponižujočega ali izkoriščajočega vedenja, prav tako je prepovedano pogojevanje storitev z navedenim.

Prijavo o spolnem izkoriščanju ali zlorabi lahko poda žrtev, zaposleni, prostovoljec, stranka ali naročnik, obravnavajo pa se tudi anonimne pritožbe.

Prijavo je mogoče oddati pisno na naslov PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, preko e-pošte pic@pic.si ali kontaktnega obrazca na spletni strani, na telefonsko številko 051 681 181 ali v nabiralnik pred prostori PIC. Prijavo je mogoče podati tudi neposredno zaupni osebi PIC, ki je dosegljva na sanja.jablanovic@pic.si.

Celotna politika naše organizacija o zaščiti uporabnikov pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo je dostopna na spodnji povezavi.

Politika o zaščiti uporabnikov pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo

 

PROTECTION FROM SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE

Our organization is committed to a zero tolerance policy for sexual exploitation and abuse by our employees. Any exchange of money, employment, goods or services for sexual favors or the equivalent of sexual conduct and other forms of degrading or exploitative behaviour is prohibited. It is also prohibited to make the services conditional on the above.

A report of sexual exploitation or abuse can be made by a victim, employee, volunteer, customer or client. Anonymous complaints are also accepted.

The report can be submitted in writing to the PIC address, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, via e-mail pic@pic.si, the contact form on the webpage, via phone number 051 681 181 or the mailbox in front of the PIC premises. The report can also be submitted directly to the PIC’s confidential person, who can be reached at sanja.jablanovic@pic.si.

Our policy on the protection of users from sexual exploitation and abuse is available at the link below (translation tool for other languages is available in the document).

Policy on the protection from sexual abuse and exploatation

 

Obrazec za podajo prijave / Report form

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.