Osebe, ki bežijo tekom postopka mednarodne zaščite težko same branijo svoje pravice in pravne interese. Ker menimo, da je zagotovitev brezplačne pravne pomoči tekom postopka, nujna za zagotovitev uravnoteženosti razmerja moči med prosilcem na eni ter državo na drugi strani, od l. 2008 naprej nudimo brezplačno pravno svetovanje in zastopanje prosilcem za mednarodno zaščito. Od l. 2020 naprej tovrstno pomoč nudimo v okviru projekta UNHCR – Svetovanje in zastopanje prosilcev za mednarodno zaščito.

V okviru projekta prosilce informiramo o poteku postopka mednarodne zaščite, zastopamo pri podaji prošnje za mednarodno zaščito ali tekom osebnega razgovora ter jim nudimo pravno svetovanje. S tem zagotavljamo, da lahko prosilci čim lažje in bolj učinkovito branijo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti tekom postopka mednarodne zaščite.

Osebam, ki v Sloveniji pridobijo mednarodno zaščito nudimo brezplačno pravno svetovanje in zastopanje tekom postopka združevanje družine. Pravica do družinskega in zasebnega življenja je temeljna človekova pravica, zato želimo s svojimi aktivnostmi osebam olajšati tako pridobitev dovoljenja za prebivanje za njihove družinske člane kot tudi njihov prihod in bivanje v Sloveniji.

Od pričetka vojne v Ukrajini na PIC nudimo brezplačno informiranje in pravno svetovanje osebam, ki so bile primorane Ukrajino zapustiti zaradi vojne. V ta namen na občinah in nastanitvenih centrih po Sloveniji organiziramo pravna informiranja in svetovanja. Z osebami organiziramo tudi individualna svetovanja. Namen informiranj je osebe, ki bežijo seznaniti z njihovimi pravicami, obveznostmi in pravnimi možnostmi ter jim nuditi pravno pomoč pri njihovem uresničevanju.