FORGOT YOUR DETAILS?

Uspeh v novem postopku podzemnega skladiščenja CO2 TEŠ

by / Friday, 21 August 2015 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

V zadevi Termolektrarna Šoštanj glede določitve obveznosti upravljalca za zagotavljanje prostora v zvezi s kasnejšo vgradnjo naprave za zajemanje in stiskanje ogljikovega dioksida v zvezi z geolškim skladiščenjem je ARSO v obnovljenem postopku, ki je potekal na predlog PIC-a in Focusa, vlogo TEŠ zavrgla. Vloga in dokumnetacija TEŠ ni bila popolna.

ARSO je v letu 2012 TEŠ že izdala odločbo o zagotovitvi primernega prostora za osznejšo vgradnjo naprav za zajemanje in stiska nje ogljikovega dioksida, zoper katero sta PIC in Focus podala predlog za obnovo postopka, ki je bil dovoljen šele leta 2014 s sodbo Upravnega sodišča I U 630/2014-7. Sodišče je odločilo, da je potrebno določila 4a. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav uporabiti skupaj s smiselno uporabo pravil ZVO-1 o okoljevarstvnem soglasju.

TOP