FORGOT YOUR DETAILS?

Uspešna pobuda na Računsko sodišče

by / Friday, 21 August 2015 / Published in Aktualno: Varovanje okolja

Na pobudo PIC, Umanotere, Focusa in Greenpeace, ki jo je pripravil PIC, je Računsko sodišče opravilo revizijo in izdalo poročilo Doseganje ciljev sredstev, ki so predvidena za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb v zvezi z izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih pomoči v višini 4.000.000 € avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših vozil v letu 2013. Nevladne organizacije, pobudnice revizije so menile, da taka poraba sredstev podnebnega sklada ni skladna s cilji in namenom tega sklada. Računsko sodišče je ugotovilo, da je ministrstvo v zvezi s tem razpisom v programu porabe sredstev podnebnega sklada oblikovalo cilj, ki ni bil v celoti relevanten, natančen in merljiv, zanj ni bilo mogoče oceniti ali je dosegljiv, predvsem pa ni imel spodbujevalnega učinka, saj je šlo za financiranje že kupljenih vozil.

TOP