Projekt RefJustice, ki ga izvaja PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ob podpori Ameriške ambasade v Ljubljani, vabi na usposabljanje o pregonu kaznivih dejanj zoper človečnost. Usposabljanje bo 8. in 9. maja 2024 v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja (Metelkova 2, Ljubljana).

Meseci, ki so sledili ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022, so Evropsko unijo in organe držav članic jasno opozorili na ključni pomen sodelovanja med organi pregona, pravosodnimi organi ter organi za priseljevanje in azil. Večina držav članic se je soočila z velikim številom oseb, ki so na mejah EU iskale zatočišče, zato so dale pobudo, da se organom za priseljevanje/azil in policijskim organom zagotovijo informativni obrazci, letaki in vprašalniki, ki se ob prihodu v EU izročijo ukrajinskim beguncem, da bi med njimi lahko odkrili morebitne priče vojnih zločinov.

Program usposabljanja je dostopen TUKAJ. Predavali bodo ugledni predavatelji – med njimi prof. dr. Vasilka Sancin s Pravne fakultete v Ljubljani, sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Beti Hohler ter dr. Marko Rakovec, direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Podoben pristop je bil uporabljen v Nemčiji v zvezi s sirskimi begunci, da bi se zbrane informacije pozneje posredovale pravosodnim organom za prihodnjo uporabo v kazenskih zadevah.

Od leta 2016 se v EU stalno povečuje število preiskav in pregonov kaznivih dejanj genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev (skupno znanih kot temeljna mednarodna kazniva dejanja). Države so v boju proti nekaznovanosti vse bolj uspešne zaradi podpore ključnih akterjev na področju odgovornosti, kot so Mednarodno kazensko sodišče, Združeni narodi in organizacije civilne družbe. Jasno je, da morajo različni akterji nujno sodelovati, da bi dokazali pomen mednarodnega kazenskega pravosodja in mehanizmov za varstvo človekovih pravic za življenja tistih, ki jih prizadenejo takšna kazniva dejanja in kršitve človekovih pravic.

Projekt RefJustice je tako namenjen krepitvi zmogljivosti svetovalcev za begunce in drugih strokovnih sodelavcev s področja azila in migracij v Sloveniji pri dokumentiranju temeljnih mednarodnih kaznivih dejanj in kršitev človekovih pravic ter zagotavljanju individualnih informacij o vstopnih točkah za dokumentiranje mednarodnih kaznivih dejanj in kršitev človekovih pravic beguncem.

Prijave sprejemamo do 7. maja 2024 (do 12. ure) na pic@pic.si s pripisom “prijava na RefJustice”.

Ta projekt delno financira ameriško veleposlaništvo. Mnenja, ugotovitve in zaključki ali priporočila, izražena v sklopu projekta, so mnenja, ugotovitve in zaključki ali priporočila avtorjev ter niso nujno enaka tistim od State departmenta.