Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Inštitut RS za socialno varstvo,
PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

vas vabimo na zaključno spletno konferenco projekta

CP4Europe – Strengthening National Child Participation Frameworks and Action in Europe

»CP4EUROPE«

PARTICIPACIJA OTROK – OD POBUD K SISTEMSKI UREDITVI

25. april 2023 – ob 9.00 uri
preko Zoom-a

Videokonferenca bo potekala v slovenskem jeziku, zagotovljen bo tudi prevod iz angleškega v slovenski jezik. Udeležba na konferenci je brezplačna. Po zaključni konferenci bodo udeleženci_ke prejeli potrdila o udeležbi.

ROK PRIJAVE je najkasneje do 20. aprila 2023. V prijavi navedite ime in priimek, organizacijo ter elektronski naslov za posredovanje povezave na dogodek in potrdila o udeležbi. Število mest je omejeno.

PRIJAVE POŠLJITE NA ELEKTRONSKI NASLOVbarbara.pelhan@gov.si

Spodaj se nahaja osnutek programa konference. Povezavo do dogodka vam bomo posredovali najkasneje do petka, 21. aprila 2023. 

Moderatorka: mag. Ružica Boškić, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

OSNUTEK PROGRAMA KONFERENCE

9.00 – 9.10 Pozdravni nagovor

Luka Mesec, minister za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (video nagovor)

9.10 – 10.35 Pomen participacije otrok in izkušnje sodelovanja z otroki v tujini

 • Zakaj Svet Evrope spodbuja participacijo, zakaj projekt CP4EUROPE (Magali Moreau, Oddelek za
  otrokove pravice na Svetu Evrope)
 • Poslušaj, ukrepajte, spremenite – česa sva se naučila od otrok (Prof. Cath Larkins, University of Central Lancashire, Luis Manuel Pinto, Learning for Well-being Foundation 
 • Razvoj sodelovanja vlade z otroki na Finskem: Orodja in metode za pripravljavce zakonodaje (Liisa Männistö, Ministrstvo
  za pravosodje, Finska)
 • Sodelovanje z otroki – primer irske srednje šole (Kathy Jones, Bremore Educate Together Secondary School, Irska)
 • Razprava

10.35 – 10.45 Odmor 

10.45 – 12.00 Izkušnje s participacijo otrok v Sloveniji 

 •  Izkušnje s testiranjem priročnika Participacija otrok »Poslušajte – ukrepajte –spremenite« (Dr. Urban Boljka, Inštitut RS za socialno varstvo 
 • Kaj so nam o otrokovih pravicah povedali otroci in mladostniki v projektu CP4Europe – ugotovitve fokusnih skupin (Katarina Bervar Sternad, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja)
 • Otroci, aktivni državljani – sodelovanje pri nastajanju Bele knjige o participaciji otrok (mag. Nina Uratarič Malnar, Zveza prijateljev
  mladine Slovenije) 
 • Participacija otrok in Hiša za otroke (Simona Mikec, Hiša za otroke)
 • Razprava

12.00 – 13.00 Participacija otrok – izkušnje otrok v projektih 

 • Mreža za otroke
 • Hiša za otroke
 •  Bela knjiga
 • Evalvacija Programa za otroke
 • Eurochild Children’s Council
 • UNICEF Jr. Ambasadorji
 • Fokusna skupina CP4Europe
 • Otroški parlament
 • Razprava

13.00 – 13.15  Sklepne misli 

Mag. Ružica Boškić, in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dr. Urban Boljka, Inštitut RS za socialno varstvo