Vabilo na predstavitev knjige

Samo Bardutzky, Mohor Fajdiga, Martina Greif, Uršula Lipovec Čebron,  Urša Regvar, Ana Samobor, Saša Zagorc, Boštjan Zalar, Jelka Zorn 

Uvod v pravo migracij in mednarodne zaščite  

Spomladi 2023 je pri založbi Pravne fakultete s finančno pomočjo Visokega komisariata ZN za  begunce in v sodelovanju s PIC – Pravnim centrom za človekove pravice in varstvo okolja izšla prva  zaokrožena monografija v slovenskem jeziku, ki obravnava aktualno in hitro razvijajoče se področje  prava migracij in mednarodne zaščite. 

Knjiga je sad dela avtorjev z Univerze v Ljubljani in strokovnjakov s tega področja, dejavnih v praksi.  Predgovor je prispeval svetovno priznani strokovnjak na področju prava mednarodne zaščite,  profesor James C. Hathaway z Univerze v Michiganu. Vrhunski umetnik Ai Weiwei pa je  privolil, da na naslovnico postavimo fotografijo njegovega dela Odiseja.  

Njen izid bomo obeležili s kratkim srečanjem in predstavitvijo knjige 16. maja 2023 ob 18. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Knjiga bo po predstavitvi brezplačno dostopna na spletni strani PIC (pic.si) ter spletni strani Pravne fakultete v Ljubljani.

Program dogodka: 

Pozdrav dekana fakultete in enega od  avtorjev, prof. dr. Saše Zagorca 

Nagovor ge. Héléne Behr, predstavnice Visokega komisariata ZN za begunce 

Pogovor z avtorji:

  • izr. prof. dr. Boštjan Zalar, višji sodnik svétnik (Upravno sodišče RS)
  • prof. dr. Uršula Lipovec Čebron (FF UL) 
  • Urša Regvar (PIC) 
  • as. Ana Samobor (PF UL) 
  • izr. prof. dr. Samo Bardutzky (PF UL) 

Pogovor bo vodila novinarka in pravnica Kristina Božič. 

Vljudno vabljeni!